Over ons ...

Wij zijn Fotoclub Nijmegen. Een groep van ongeveer 20-25 mannen en vrouwen: amateurfotografen. Ieder is op zijn eigen wijze bezig met fotografie. Dat kan zijn zelf actief fotograferen, naar foto’s kijken, tentoonstellingen bezoeken, over foto’s praten, zich ontwikkelen op het gebied van fotografie. We zijn heel verschillende personen, maar wat ons bindt is het samen kijken en praten over de beelden die we maken. Zoals het spel met de bal de kern is van een voetbalclub, zo is het gesprek over (onze) fotografie de kern van de fotoclub.

Het bespreken gaat niet alleen over licht, kleur, lijnen of compositie, maar vooral over de zeggings- en verbeeldingskracht van de foto. Wat wil de fotograaf overbrengen en hoe laat hij of zij mij de werkelijkheid zien? Door hierop met elkaar van gedachten te wisselen kan ieder zich ontwikkelen op zijn of haar eigen wijze.

Naast het bespreken van foto’s ontwikkelen we ook andere initiatieven. We organiseren workshops, gaan samen op pad om te fotograferen, of vormen een werkgroepje, bijvoorbeeld over seriematig werken.

Naast onze eigen onderwerpen en thematiek zoeken wij inspiratie in het werk van gastsprekers van de Fotobond en van professioneel fotografen.
Tenminste 1x per jaar organiseren wij een expositie met eigen werk. Hierdoor kom je als amateurfotograaf in contact met de kijker, en kom je er ook achter hoe je foto overkomt.

We komen om de week bij elkaar op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in een ruimte op Sportpark De Dennen, Dennenstraat, Nijmegen. Wanneer coronamaatregelen van kracht zijn worden de fysieke samenkomsten vervangen door Zoombijeenkomsten.

Het lidmaatschapsgeld voor de FC Nijmegen bedraagt € 80,- per clubjaar.  Word je lid tijdens het lopende jaar dan wordt de contributie naar rato berekend. Als lid van FC Nijmegen ben je automatisch lid van de Fotobond. De kosten voor het lidmaatschap van de fotobond (het Nederlands Centrum  Vrijetijdsfotografie) zijn in deze contributie verrekend. Dit biedt leden de mogelijkheid tot (bijna) gratis deelname aan wedstrijden, cursussen en mentoraten, zowel in clubverband als individueel.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in onze Fotoclub, stuur dan een email naar ons secretariaat. Om met elkaar kennis te maken en te besluiten of de Fotoclub Nijmegen iets voor je is ben je een aantal keren welkom als gast op onze clubavonden. Als aspirant-lid doe je drie keer mee op de clubavond. De derde keer geef je tevens een korte presentatie van jezelf als amateurfotograaf. Daarna besluit jij, en het clubbestuur of de fotoclub iets voor jou is.

Reageer via: info@fotoclubnijmegen.nl

Postadres: Pastoor van Blitterwijckstraat2a, 6525 ST Nijmegen