Over ons...

Fotoclub Nijmegen is opgericht in 1993. In ledenaantal schommelt de club tussen de 25-30 leden. Op dinsdagavond van 20.00- 22.00 komen wij om de week samen in Hotel Belvoir.

Deze avonden tonen en bespreken wij nieuw werk en zoeken daarin naar mogelijkheden voor verdieping in de zeggingskracht van onze beelden. De wijze van bespreken is divers en is mede afhankelijk van de aanpak van de gespreksleider van de avond, en de vragen en onderwerpen die de  makers inbrengen.

Tenminste 1x per jaar organiseren wij een expositie met eigen werk.

Naast onze eigen onderwerpen en thematiek zoeken wij inspiratie in het werk van gastsprekers van de Fotobond en professioneel fotografen.
Lid zijn van onze club betekent voor ons actief deelnemen aan de clubavonden en op zijn tijd de organisatie van een activiteit oppakken.

FCNijmegen is lid van de Fotobond. Dit biedt leden de mogelijkheid tot (bijna) gratis deelname aan wedstrijden, cursussen en mentoraten, zowel in clubverband als individueel.

Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Je kunt dan een aantal avonden meedraaien voordat je het besluit tot lidmaatschap neemt.

secretariaat@fotoclubnijmegen.nl

Het Privacyreglement van Fotoclub Nijmegen leest u hier.