Over ons ...

Fotoclub Nijmegen is opgericht in 1993. Het  ledenaantal van de club schommelt  tussen de 25 - 30 leden. Normaal gesproken komen we om de week bij elkaar op dinsdagavond van 20.00- 22.00 uur. Sinds september 2020 komen we bij elkaar in een ruimte op Sportpark De Dennen.

 In de huidige tijd van Coronamaatregelen hebben we in plaats daarvan contact met elkaar met behulp van ZOOM-vergaderingen.
Op deze bijeenkomsten tonen en bespreken wij nieuw werk en zoeken daarin naar mogelijkheden om de zeggingskracht van onze beelden te verdiepen. De wijze van bespreken is divers en mede afhankelijk van de aanpak van de gespreksleider van de avond en de vragen en onderwerpen die de  makers inbrengen.

Tenminste 1x per jaar organiseren wij een expositie met eigen werk. Naast onze eigen onderwerpen en thematiek zoeken wij inspiratie in het werk van gastsprekers van de Fotobond en van professioneel fotografen.
Lid zijn van onze club betekent actief deelnemen aan de clubavonden en op zijn tijd de organisatie van een activiteit oppakken.

FC Nijmegen is lid van de Fotobond. Dit biedt leden de mogelijkheid tot (bijna) gratis deelname aan wedstrijden, cursussen en mentoraten, zowel in clubverband als individueel.

Heb je interesse, stuur dan een mailtje naar ons secretariaat. Je kunt dan een aantal avonden meedoen voordat je  besluit lid te worden.

 

secretariaat@fotoclubnijmegen.nl

Het Privacyreglement van Fotoclub Nijmegen leest u hier.