Clubactiviteiten

De leden van de Fotoclub Nijmegen komen om de twee weken bij elkaar van 20.00 - 22.00 uur in een lokaal op de sportaccommodatie De Dennen. Het programma van de clubavonden kunt u vinden bij Clubagenda.

Naast deze reguliere clubavonden organiseren leden zelf nog een aantal andere activiteiten. Een aantal keren per jaar gaan fotoclubleden Samen Op Pad: een fotoclublid stelt een activiteit voor en nodigt anderen leden hieraan deel te nemen. Dat kan zijn het bezoeken van een fototentoonstelling, het fotograferen op een bepaalde locatie, of op een bepaald tijdstip, zoals avondfotografie. 

FotoLab is een activiteit waarbij leden fotografisch technische kennis en vaardigheden kunnen overdragen. Dat kan zijn het werken met bepaalde fotobewerkingsprogramma’s of de werking van bepaalde lenzen. Frequentie en onderwerpen zijn al naar gelang behoefte.

Een vaste activiteit is ook de tweejaarlijkse foto expositie. Alle leden kunnen daaraan meedoen. De afgelopen jaren vonden de exposities plaats in het Kerkje van Persingen.  In 2023 heeft de club een tweede expositie georganiseerd in de foyer van de Stadsschouwburg van Nijmegen.